REGULAMIN

 

1. Wszyscy uczestnicy show kupując żeton akceptują regulamin CINEMA9D i zobowiązują się go przestrzegać.

2. Osoby odwiedzające kino CINEMA9D zobowiązane są do stosownego zachowania oraz słuchania poleceń obsługi.

3. Osoby nietrzeźwe i agresywne nie będą obsługiwane.

4. Osoby chore na; epilepsję, padaczkę, choroby układu nerwowego, choroby serca oraz kobiety w ciąży (powyżej 3-go miesiąca) powinny poinformować obsługę CINEMA9D, gdyż ze względów bezpieczeństwa nie powinny brać udziału w naszym show.

5. Dzieci poniżej wieku szkolnego nie powinny brać udziału w naszym show bez opieki osoby dorosłej.

6. Podczas projekcji obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów oraz urządzeń nagrywających.